Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

     เทศบาลตำบลนาเยีย ได้ดำเนินการจัดจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จำนวน  12 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

    ดังนั้น จึงขอ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จำนวน  12 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ให้ทราบทราบโดยทั่วกัน

>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<