Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอจัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่งนกลาง ยี่ห้อโตโยต้า (รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

     เทศบาลตำบลนาเยีย ได้ดำเนินการจัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่งนกลาง  ยี่ห้อโตโยต้า  (รถตู้)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

    ดังนั้น จึงขอ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ให้ทราบทราบโดยทั่วกัน

>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<