Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2)

Share

     เทศบาลตำบลนาเยีย ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน  3  รายการ  โยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง นั้น

    ดังนั้น จึงขอ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ให้ทราบทราบโดยทั่วกัน

>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<