Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

Share

     ตามที่เทศบาลตำบลนาเยียได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน  10 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

    ดังนั้น จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<