Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ประกาศราคากลางโครงการตัดถนนใหม่ห้วยนาแซง – ถนนเมตตาธรรม – ถนนชาตรีอุปถัมภ์ หมู่ที่ 1

Share

     เทศบาลตำบลนาเยียจะดำเนินการจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโครงการตัดถนนใหม่ห้วยนาแซง – ถนนเมตตาธรรม – ถนนชาตรีอุปถัมภ์ หมู่ที่ 1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

    ดังนั้น จึงขอประกาศราคากลางโครงการดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน    >>ดาวน์โหลดประกาศ<<<