Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

Share

    ตามที่เทศบาลตำบลนาเยียได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

     ดังนั้น จึงขอประกาศผลการดำเนินการดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

  >>ดาวน์โหลดประกาศ<<<