Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียน ที่ 2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

          เทศบาลตำบลนาเยีย ได้ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียน ที่ 2/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน  5 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    ดังนั้น จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<