Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก) โดยเฉพาะเจาะจง

Share

          เทศบาลตำบลนาเยีย ได้ดำเนินจัด ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  (ถังขยะพลาสติก)  โดยเฉพาะเจาะจง  ดังนั้น จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<