Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

Share

          เทศบาลตำบลนาเยีย  จะดำเนินการจัดจ้างจัดทำสัญญ่ณไฟและเครื่องหมายจราจร   ดังนั้น เทศบาลตำบลนาเยีย จึงขอประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<