Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Share

           เทศบาลตำบลนาเยียขอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม)  ภาคเรี่ยนที่  1  ประจำปีการศึกษา  2561 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<