Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารเสนอราคาโครงการจัดทำป้ายสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจรโดยวิธีประกวดราคา e-Biding

Share

          เทศบาลตำบลนาเยีย ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำป้ายสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจรโดยวิธีประกวดราคา e-Biding  ดังนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<