Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 (2) [ 10/08/57 ]
ประกาศรายชื่อผู้ขอซื้อเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 [ 10/08/57 ]
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน โดยปูผิวแอสฟัลท์ติก ถนนเพชรพัฒนา หมู่ที่ท 1 และหมู่ที่่ 2 [ 10/08/57 ]
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหาดแก้งเจริญ หมู่ที่ 3 [ 10/08/57 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหาดแก้งเจริญ หมู่ที่ 3 [ 10/08/57 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างยกระดับถนนลูกรัง ถนนชาตรีอุปถัมภ์ หมู่ที่ 1,4 [ 10/08/57 ]
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างยกระดับถนนลูกรัง ถนนชาตรีอุปถัมภ์ หมู่ที่ 1,4 [ 10/08/57 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกห้วยนาแซงเหนือ หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้วอุดร หมู่ที่ 2 [ 10/08/57 ]
ประกาศรายซื้อผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้วอุดร หมู่ที่ 2 [ 10/08/57 ]
ประกาศรายซื้อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมบ่อพัก ถนนเพชรพัฒนา หมู่ที่ 2 (2) [ 10/08/57 ]
ประกาศรายซื้อผู้ขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมบ่อพัก ถนนเพชรพัฒนา หมู่ที่ 2 [ 10/08/57 ]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม (สขร.1) [ 10/08/57 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมบ่อพัก ถนนเพชรพัฒนา หมู่ที่ 2 (2) [ 10/08/57 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมบ่อพัก ถนนเพชรพัฒนา หมู่ที่ 2 [ 10/08/57 ]
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม (สขร.1) [ 10/08/57 ]
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตเทศบาล [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยนาแซงเหนือ หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญมี หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสาธารณะแยกจากถนนศรีปทุมวัน (ซอยบ้านนายมูลและซอยตรงข้ามซอยศรีชาคำ) หมู่ที่ 4 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชวนชัย หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้วอุดร หมู่ที่ 2 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ภาคเรียนที่ 1/2559 (2) [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาลตำบลนาเยีย ภาคเรียนที่ 1/2559 [ 08/04/58 ]
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาเยีย [ 27/04/59 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนซอยสาธารณะแยกดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 8 [ 08/04/58 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมบ่อพัก ถนนเพชรพัฒนา หมู่ที่ 2 [ 14/03/59 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสาธารณะเชื่อมถนนสุขสวัสดิ์ ซอยเมตตาธรรม หมู่ที่ 1 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย (ปิดภาคเรียน 2/58) (2) [ 26/08/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย (ปิดภาคเรียน 2/58) [ 26/08/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยประปา หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านนาเยีย หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมบ่อพัก ถนนเพชรพัฒนา หมู่ที่ 2 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอนเจ้าปู่ 8 หมู่ 8 [ 08/04/58 ]
ประกาศผลการพิจารณาผู้ค้าที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเสนอราคา โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาเยีย หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านนาเยีย หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล 2 หมู่ที่ 2,3 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างวัดป่าอุดมวนาสันต์ หมู่ที่ 1 [ 08/04/58 ]
ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการติดตั้งกล้อง วงจรปิด (CCTV) [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย (แก้ไข) [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาเยีย [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ(กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 1321 อุบลราชธานี [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และขยายผิวจราจร ซอยศรีปทุมวัน 4 หมู่ที่ 8 [ 08/04/58 ]
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.1 [ 26/08/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) [ 26/08/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างยกระดับถนนลูกรัง ถนนชาตรีอุปถัมภ์ หมู่ที่ 1,4 [ 08/04/58 ]