Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย

Share

 สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย ตั้งอยู่ในพื้นที่ด้านทิศตะวันออก ของที่ว่าการอำเภอนาเยีย ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอนาเยีย ประมาณ 100 เมตร ในเขตท้องที่บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 ถนนศรีปทุมวัน ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ระยะห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 40 กิโลเมตร