Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ุพันธ์สัตว์น้ำ " วังปลาพญายาง " หมู่ที่ 3

Share

 ศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ "วังปลาพญายาง" หมู่ 3 ชุมชนต้นยางใหญ่ เกิดขึ้นได้เริ่มจากแกนนำชุมชนร่วมกับประชาชนพื้นที่บ้านนาเยีย หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 วัดบ้านนาเยีย หน่วยงานราชการทุกส่วนในพื้นที่เทศบาลตำบลนาเีย มีความต้องการกำหนดให้มีเขตอภัยทาน เพื่อห้ามจับสัตว์น้ำ ให้สัตว์ได้ขยายพันธ์ุได้อย่างปลอดภัยในช่วงฤดูขยายพันธ์ุ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแม่น้ำลำโดมใหญ่ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประชาชน มีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดกิจกรรมปล่อยปลาอย่างต่อเนื่องทุกปี ตามโอกาสวันสำคัญต่างๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้มีโอกาสมาแวะเวียน มาพักผ่อนด้วยการให้อาหารปลาเดินชมทิวทัศน์ริมตลิ่ง