Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ

Share

 

 บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ  หมู่ 1    

น้ำแร่ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นเอง เดิมเป็นบ่อน้ำที่ชาวบ้าน เรียกว่า  "น้ำโจ้ก" ใช้นำมาบริโภค  ปัจจุบันได้ปรับปรุงท่อนำส่งน้ำให้สะอาดและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  โดยการร่วมมือจากประชาชนหมู่ที่ 1 และทางเทศบาลตำบลนาเยียได้ขยายท่อนำส่งน้ำมายังอีกจุดหนึ่ง  น้ำแร่จากบ่อสะอาดและปลอดภัย โดยผ่านการตรวจคุณภาพน้ำ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว