Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

วัดป่าอุดมวนาสันต์(สาขาหนองป่าพง )

Share

 วัดอุดมวนาสันต์
  หมู่ที่ 2 ถนนเพชรพัฒนา อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

       ประวัติความเป็นมาของวัดและผู้สร้าง    วัดอุดมวาสันต์ (วัดป่า) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี   โดยสังเขป เมื่อต้นเดือนมกราคม 2520คณะภิกษุสงฆ์และญาติโยมได้ร่วมกันสร้างวัดป่าอุดมวนาสันต์ ปี พ.ศ. 2520 

 

 

มีภิกษุ สามเณร ทั้งหมดจำพรรษา จำนวน  7 รูป เป็นภิกษุ 5 รูป สามเณร 3 รูป
       ปี พ.ศ. 2526 สร้างศาลาการเปรียญ
       ปี พ.ศ. 2536 จัดซื้อที่ดินกรมศิลป์ เพื่อขออนุญาตเพื่อขออนุญาตสร้างวัด
จำนวน 6 ไร่
       ปี พ.ศ. 2537 สร้างเมรุวัด
       ปี พ.ศ. 2540 จัดซื้อที่ดินกรมศิลป์ จำนวน 5 ไร่

       วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ได้รับอนุญาตให้สร้างบ้านได้ 
       วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2544 จัดการขออนุญาตตั้งวัด
       วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ประกาศแต่งตั้งวัดอุดมวนาสันต์
       วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมา
       วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2550 สร้างอุโบสถเสร็จเรียบร้อย
                                                                                           วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 จัดงานฉลองอุโบสถตัดลูกนิมิต ผูกสีมา
เสร็จสมบูรณ์เป็นอุโบสถหินหลังแรกของจังหวัดอุบลฯ (หินศิลาแดง ) ทรงไทยประยุกต์ พ.ศ. 2552 - 2553 สร้างพระพุทธไสยาสน์ศากยมุนีย์ศรีนาเยีย   
ขนาดยาว 22 เมตร สูง  9 - 10 เมตร  เป็นศิลปะไทย ผสม พม่า

ขอเชิญทุกท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ศากยมุนีย์ศรีนาเยีย (พระนอน) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  ผ่านอำเภอนาเยียอย่าลืมแวะนมัสการนะค่ะ