Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ดอนเจ้าปู่ตา

Share

 สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่
 หมู่ที่ 2 ถนนดอนเจ้าปู่ อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

       เดิมสถานที่แห่งนี้เคยเป็นป่าชุมชน ที่มีต้นไม้หลากหลายชนิด  และเป็นสถานที่ชาวบ้านทำพิธีกรรมตามความเชื่อตามความนับถือ ปู่ตา เทพแห่งการคุ้มครองชาวบ้านนาเยียทุกครอบครัว ทุกปีเมื่อถึงฤดูการทำนา ก่อนลงนาจะมีการเลี้ยงปู่ตา ซึ่งเป็นพิธีการตามความเชื่อของชาวบ้านที่บอกกล่าวปู่ตาให้ปกปักรักษาลูกหลาน คนในบ้านรวมทั้งสัตว์เลี้ยงของตนเองให้มีความสุข อายุมั่นขวัญยืน ปัดเป่าลมพายุไม่ให้เข้าทำลายบ้านเรือนตลอดจนผู้คน  ปัจจุบันชาวบ้านนาเยียรวมทั้งประชาชนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่างศรัทธาเลื่อมใส ผู้ใดมีทุกข์ มีความเดือดร้อนมักจะมาให้ช่วยคุ้มครอง ผู้ใดประสบความสำเร็จ มักจะนำกล้วย ผลไม้ พวงมาลัยมาถวาย หรือตามศรัทธา