Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพเกษตรด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ

Share

     วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลาประมาณ 10.00 น. นายไพรัช ศรีสุพรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดโครงฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพเกษตรด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ ณ หอประชุมอำเภอนาเยีย มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก อีกหนึ่งโครงการดีๆจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประสานงานโดยท่าน ทนงค์ศักดิ์ ตียาพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เขตอำเภอนาเยีย