Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

โครงการคืนต้นไม้สู่ดิน คืนป่าให้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559

Share

     วันที่ 29 มิถุนายน 2559 กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยีย ได้จัดโครงการคืนต้นไม้สู่ดิน คืนป่าให้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย