Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

Share

     วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ร่วมกับ หน่วยงานราชการ สถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง สถานีตำรวจภูธรนาเยีย ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุม่พลังมวลชน อสม. อปพร. เพื่อเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิไปออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น.