Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ ”ประจำปี งบประมาณ 2561 ณ วัดป่าอุดมวนาสันต์ ม.2

Share

    วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมคณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกองทุกกอง,หัวหน้าฝ่าย,พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยียและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ ”ประจำปี งบประมาณ 2561 ณ วัดป่าอุดมวนาสันต์ ม.2