Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

เทศบาลตำบลนาเยีย แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561

Share

    เทศบาลตำบลนาเยีย ขอเชิญชวนชาวเทศบาลตำบลนาเยีย พื้นที่ใกล้เคียงและประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญประเพณีบุญบั้งประจำปี 2561 ณ เทศบาลตำบลนาเยีย
วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ชมขบวนฟ้อนรำ ขบวนบั้งไฟเอ้งาม เริ่มเคลื่อนขบวนออกจากหน้าที่ว่าการอำเภอนาเยียไปตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ไปสิ้นสุด ณ บริเวณลานตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย เริ่มชมการฟ้อนรำได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ชมการจุดบั้งไฟขึ้นสูงของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ณ สถานที่จุดบั้งไฟชั่วคราวของเทศบาลตำบลนาเยีย งานเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป