Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

โครงการอบรมแกนนำสุขภาพนักเรียน ปี 2561

Share

    วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลนาเยียนำโดยนายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยียและคณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล,พนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านาเยียและคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลนาเยีย โดยนายอภิชัย บุญวัน นักวิชาการสาธารณสุข ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย