Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประเพณีบุญเบิกบ้าน ประจำปี 2561

Share

เทศบาลตำบลนาเยียร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย กำหนดจัดงานประเพณี "บุญเบิกบ้าน" ประจำปี 2561 ณ อาคารศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย หมู่ที่ 2 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความเป็นสิริมงคลต่อประชาชนและหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ตามจารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา

กำหนดการระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2561 
วันพฤหัสบดีที่ 7 เริ่มเวลา 17.00 น. ลงทะเบียน,กำหนดพิธีสวดมนต์เย็น วันศุกร์ที่ 8 เริ่มเวลา 6.00 น. พิธีทางศาสนา,ตักบาตร