Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ ประจำปี 2561

Share

ภาพกิจกรรมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2561 
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอนาเยีย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรงค์ปลูกต้นไม้ โดยนายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาเยีย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานพร้อมด้วยรองนายกฯ ,ที่ปรึกษาฯ,เลขาฯ,รองปลัดเทศบาลฯ,ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,สมาชิกสภาเทศบาล,ประธานชุมชนทุกชุมชน,ผู้ใหญ่บ้าน,อาสาสมัครฯ,อสม.,ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียและนักเรียน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลนาเยีย