Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้ากาบบัว

Share

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้ากาบบัว 285 บ้านนาเจริญ หมู่ 8 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34330 ติดต่อ นางสมพร ปั่นทองหลาง โทร 08 0172 1572