Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน

Share
 

 ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ชมรมผู้สูงอายุ  หมู่ 2 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160 ติดต่อ นายสมบูรณ์  พิณทอง โทร. 08 -5819-8168  นายสมนึก  พิณทอง โทร. 08-6563-9257

 มีผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานต่างๆ ที่ทำด้วยมือและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ เช่น หวดนึ่งข้าว ไม้กวาดทางมะพร้าว สุ่ม  กระบวยไม้  กระปุกออมสินรูปสัตว์ (ลิง) และอื่นๆ
หากท่านสนใจติดต่อสั่งซื้อในราคากันเอง  ขายทั้งราคาปลีกและส่ง