Hot News :
วันพุธ, 07 พฤศจิกายน 2561 10:54

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ต่อผลงาน และมาตรฐานการให้บริการ ของเทศบาลตำบลนาเยีย ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ