Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกีฬามวลชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลนาจาน
View the embedded image gallery online at:
https://nayia.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria8e12f5b859
วันที่ 27 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลนาเยีย จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
View the embedded image gallery online at:
https://nayia.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria1dcb5fafe4
วันที่ 13 มกราคม 2563 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย รับการประเมินพนักงานครูเทศบาล รายครูเข็มขัน พันนวยนนต์ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
View the embedded image gallery online at:
https://nayia.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria6a957fe7db
วันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับส่วนราชการ ชมรม ห้างร้าน เอกชน หมู่บ้านในพื้นที่ จัดฐานกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2563 ณ สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 2 ได้รับเกียรติจากนายศิลปชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง ร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ทั้งนี้กิจกรรม ได้เริ่มตั้งแต่ 8.00 น และน้องๆ หนูๆ เด็ก เยาวชน ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในฐานกิจกรรมเพื่อชิงรางวัล และกิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ตลอดช่วงเช้า เพื่อเป็น "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กปี 2563 ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนของรางวัล หน่วยงานราชการในพื้นที่ ห้างร้าน ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวนาเยียและพื้นที่ใกล้เคียงที่ให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาเยีย
View the embedded image gallery online at:
https://nayia.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria5228036c27

วันที่ 10 มกราคม 2563 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมด้วยนายเสาร์ วงษ์ศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและนายวิจิตร นีระมนต์ ลูกจ้างประจำ มอบขนมสนันสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 หน่วยบริการนาเยีย

ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล
View the embedded image gallery online at:
https://nayia.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria95e6f35dd8
วันที่ 1 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลนาเยีย จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 พี่น้องประชาชนชาวนาเยีย ร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนรับปฏิทินปีใหม่ 2563 หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ยอดเงินทำบุญจากพี่น้องประชาชนจำนวน 24,847 บาท แยกเป็น ถวายปัจจัยให้วัดแต่ละวัด จำนวน 5,700 บาท (4 วัดในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย) และมอบให้วังปลาพญายาง 2,047 บาท
View the embedded image gallery online at:
https://nayia.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria7fa3423942

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาเยีย ส่งปฏิทินปีใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการต่างๆของเทศบาล ให้หน่วยงานในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาเยีย

ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล
View the embedded image gallery online at:
https://nayia.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria68058c6d6c

วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 สมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก หมู่ที่ 1-4,8 เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน แหล่งน้ำ อาหารการสร้างอาชีพในชุมชน จ.จันทบุรี และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง การทำเกษตรอินทรีย์ การสร้างมูลค่าให้เศษวัสดุในท้องถิ่น การทำถ่าน การปลูกพืชด้วยหลักธรรมชาติ หลักป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ฯ จ.ระยอง

ประชาชน เทศบาลตำบลนาเยียที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครเป็นสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ที่กองสาธาฯ และทำกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งปี ร่วมกับเทศบาลตำบลนาเยีย จะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน เรียนรู้นอกพื้นที่กับพี่น้อง อถล.ทต.นาเยีย

ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล
View the embedded image gallery online at:
https://nayia.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria8b5ae8f8ee
เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ