ข่าวกิจกรรม

#โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ ประจำปี 2564 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยีย #จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน ได้รับเกียรติจากนายวินิจ เทพนิต นายอำเภอนาเยีย เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองผู้นำชุมชนในพื้นที่ ประประธาน อถล.ทต.นาเยีย พนักงานเทศบาลและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ได้เชิญชวนผู้ที่มาร่วมกิจกรรมช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและลงทะเบียนรับต้นไม้เพื่อนำไปปลูกที่บ้าน ที่นา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนต่อไป

View the embedded image gallery online at:
https://nayia.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleriac523e5ca39

นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย และคณะ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเยีย เดินทางเข้าพบและแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ต่อนายวินิจ เทพนิต นายอำเภอนาเยีย
การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยียครั้งแรก เปิดประชุมสภาฯ ครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการฯ ก่อนเปิดประชุมสมัย สมัยแรกของปี 2564 วันที่ 6 พ.ค. 2564 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยีย ครั้งแรก หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเยีย โดยว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลฯ ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาเยีย ชั่วคราว ได้เชิญนายนายอำเภอนาเยีย นายวินิจ เทพนิต กล่าวเปิดการประชุมสภา จากนั้นได้เชิญนายสุนทร ดอกพุฒ ซึ่งเป็นผู้มีอายุสูงที่สุดในที่ประชุม ขึ้นเป็นประธานสภาฯ ชั่วคราว พร้อมนำสมาชิกฯ กล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ จากนั้น นายสุนทร ดอกพุฒ ได้ทำหน้าที่ประธานสภาฯ ชั่วคราว เพื่อดำเนินการประชุมเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาเยีย โดยที่ประชุมได้มีมติเลือกนายสุพร นีระมนต์ เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลนาเยีย นายลำดวน แก้วอุดร เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลนาเยีย และนายสมพงษ์ จันทร์พันธ์ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาเยีย และนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปี 2564

View the embedded image gallery online at:
https://nayia.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria954dedbfc7

สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ 2564

วันที่ 13 เม.ย. 2564 เทศบาลตำบลนาเยีย โดยกองการศึกษา จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ณ สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ หมู่ 2 โดยว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นประธานเปิดงาน นางสาวทรรศนีย์ นนธิจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ครูและบุคลากรในสังกัด โดยในงานมีกิจกรรม ถวายภัตตาหารเพล(ปิ่นโต) สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำ ปู่-ย่า และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

ขอขอบคุณท่านผู้นำชุมชนทุกท่าน ผู้นำด้านศาสนา ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน และประชาชนทุกชาวนาเยียที่ร่วมกันสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ขอให้พี่น้องประชาชนดูแลตนเองตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข (สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือบ่อยๆ) ในช่วงสถานการณ์ การระบาดระลอก 3 เพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส(COVID-19) นี้ค่ะ// ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลนาเยีย

View the embedded image gallery online at:
https://nayia.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria807271d109

วันที่ 9 เม.ย. 2564 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย ครั้งที่ 1 (เมษายน 2564) ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย

View the embedded image gallery online at:
https://nayia.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria054dc42c37

เทศบาลตำบลนาเยีย โดยสำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการฝึกอบรม ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ตลอดจนพนักงานจ้างเหมา ฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่านาเจริญ อำเภอนาเยีย จ.อุบลราชธานี
View the embedded image gallery online at:
https://nayia.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria9316a64a43
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย วันที่ 18 ธ.ค. 2563 เทศบาลตำบลนาเยีย โดยกองการศึกษา จัดโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2564 ณ ลานตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย ในช่วงเช้าชมขบวนพาเหรดและขบวนแถวนักกีฬาสีเดินขบวนจากศาลาประชาคม หมู่ 4 ถึงลานตลาดสดเทศบาล หมู่ 2 โดยนายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ประธานในพิธีเปิด นางเข็มขัน พันนวยนนท์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นาเยีย(รักษาการ) กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง กำนันตำบลและผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมพีธีเปิดและให้กำลังใจ ร่วมเชียร์น้องๆนักกีฬาตัวน้อย ศพด.ทต.นาเยีย พร้อมผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนเงินรางวัลและขนมอร่อยๆให้น้องนักเรียน นักกีฬา

View the embedded image gallery online at:
https://nayia.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleriae895a831d0

วันที่ 10 พ.ย. 2563 บริเวณอนุสาวรีย์พระประทุมวรราช สุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ณ บริเวณมณฑลทุ่งศรีเมือง นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ส่วนทองถิ่น มูลนิธิเจ้าคำผง ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีบวงสรวงสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2563 เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ และสร้างความรักความสามัคคี มีจิตอาสา

เทศบาลตำบลนาเยีย โดยนายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ได้มอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง นำพนักงานในสังกัดร่วมเดินขบวนวางขันหมากเบ็งและร่วมฟ้อนรำถวาย ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

View the embedded image gallery online at:
https://nayia.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria00903b676e

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 10

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

เกร็ดกฎหมาย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ