ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลนาเยีย โดยงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าสารของเทศราชการ การใช้สื่อต่างๆในการติดต่อสื่อสาร โดยได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรี นายสมชัย วิสาพรหม เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง โดยนายประกอบ มาลีรัตน์ รองนายกฯ และว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาล พบปะผู้เข้าร่วมโครงการ ก่อนเข้าสู่เนื้อหาการบรรยายความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 โดยท่านท้องถิ่นอำเภอนาเยียและรับความรู้การใช้สื่อโซเชียลโดยวิทยากร กศน.อ.นาเยีย
View the embedded image gallery online at:
https://nayia.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleriaa0a6dd23a5
วันที่ 14 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลนาเยีย โดยสำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการฝึกอบรม เพื่อให้คณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ตลอดจนพนักงานจ้างเหมา ฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่านาเจริญ อำเภอนาเยีย จ.อุบลราชธานี
View the embedded image gallery online at:
https://nayia.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria6f86b01c66
วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลนาเยีย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับการประเมินความพร้อมของ อปท. ด้านการจัดการสาธารณสุข ในการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยมีนายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย กล่าวต้อนรับคณะตรวจประเมิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง ผู้นำชุมชน ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการประเมินความพร้อมนี้
View the embedded image gallery online at:
https://nayia.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleriaaea1ed4475
คณะคุณครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคาร ๒ ห้องจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย โดย กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาเยีย
View the embedded image gallery online at:
https://nayia.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria334bf4700a
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายวินิจ เทพนิต นายอำเภอนาเยีย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอนาเยีย ออกเยี่ยมเทศบาลตำบลนาเยีย เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยีย โดยนายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย และคณะบริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองและพนักงานเทศบาล เข้ารับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน หลังจากนั้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานในสังกัด ได้จัดกิจกรรมและเล่นกีฬาร่วมกันเพื่อสร้างสัมพันธ์ทั้งในและระหว่างองค์กรในพื้นที่อำเภอนาเยีย
View the embedded image gallery online at:
https://nayia.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria9b77df7db6
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 17.30 น. อำเภอนาเยีย จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลนาเยีย นายประกอบ มาลีรัตน์ รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดนำบุคลากร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปประการ นำความผาสุกมาสู่พสกนิกร ชาวไทยตลอดมา

View the embedded image gallery online at:
https://nayia.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria3cd197efa1

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายประกอบ มาลีรัตน์ รองนายกเทศมนตรี ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกองและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

View the embedded image gallery online at:
https://nayia.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria89a74776a1

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย และคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง นำบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลนาเยีย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ ๑๒ สิงหาคม​ ๒๕๖๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ พระบรมราชินีนาถ​ ​พระบรมราชชนนี​ พันปีหลวง​ ณ วัดป่านาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวินิจ เทพนิจ นายอำเภอนาเยีย เป็นประธาน

View the embedded image gallery online at:
https://nayia.go.th/news-pr/activity-pr#sigProGalleria4e0482e9dd

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 8

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ