Hot News :

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยียรับการประเมินพนักงานครูเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะ

วันที่ 13 มกราคม 2563 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย รับการประเมินพนักงานครูเทศบาล รายครูเข็มขัน พันนวยนนต์ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ