การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยียครั้งแรก ( 6 พฤษภาคม 2564 ) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยียครั้งแรก เปิดประชุมสภาฯ ครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการฯ ก่อนเปิดประชุมสมัย สมัยแรกของปี 2564 วันที่ 6 พ.ค. 2564 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยีย ครั้งแรก หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเยีย โดยว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลฯ ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาเยีย ชั่วคราว ได้เชิญนายนายอำเภอนาเยีย นายวินิจ เทพนิต กล่าวเปิดการประชุมสภา จากนั้นได้เชิญนายสุนทร ดอกพุฒ ซึ่งเป็นผู้มีอายุสูงที่สุดในที่ประชุม ขึ้นเป็นประธานสภาฯ ชั่วคราว พร้อมนำสมาชิกฯ กล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ จากนั้น นายสุนทร ดอกพุฒ ได้ทำหน้าที่ประธานสภาฯ ชั่วคราว เพื่อดำเนินการประชุมเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาเยีย โดยที่ประชุมได้มีมติเลือกนายสุพร นีระมนต์ เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลนาเยีย นายลำดวน แก้วอุดร เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลนาเยีย และนายสมพงษ์ จันทร์พันธ์ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาเยีย และนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปี 2564

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

เกร็ดกฎหมาย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ