Hot News :

โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2561

 

 

โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561 ณ เทศบาลตำบลนาเยีย/เทศบาลตำบลหล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์, องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยีย ได้จัดโครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การดำเนินงานร้านค้าศูนย์บาทประชารัฐ ณ เทศบาลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และศึกษาดูงานการจัดการขยะอินทรีย์ที่ใช้ในการเกษตรและการดำเนินงานด้านการปลูกป่าเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ อบต.เก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในชุมชน บทบาทหน้าที่ อถล.และแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบเชิงรุกในชุมชน 

 

Poll

ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ต่อผลงาน และมาตรฐานการให้บริการ ของเทศบาลตำบลนาเยีย ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ