กิจกรรมเดินขบวนวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

  วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00 น. คณะครู นักเรียน โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมเดินขบวนวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียน(เยาวชน) ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยเดินผ่านบ้านเรือนประชาชน เส้นทางหลักของหมู่บ้าน (ถนนเพชรพัฒนา)

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ