Hot News :

ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ

วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2566 17:00

ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ

รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในเอกสารเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

 ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ