ข่าวกิจกรรม

วันที่12 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลนาเยีย จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ หมู่ 2 โดยมี่กิจกรรมร่วมเล่นเกมส์ชิงรางวัล การแสดงบนเวที กิจกรรมในซุ้มแจกของรางวัลมากมาย


 

 

กำหนดจัดงานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย ในวันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป 
โดยนิมนต์พระภิกษุและสามเณรจากวัดในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย เพื่อรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป ในโอกาสอันเป็นสิริมงคลนี้ เทศบาลตำบลนาเยีย จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว ตามกำหนดการข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 พิธีเปิดกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย โดยนายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ประธานสภาฯ,รองประทานสภาฯ, สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลร่วมพิธีเปิดงาน พร้อมภาพความประทับใจในกิจกรรม การเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬาของเด็กเล็กร่วมกับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย


 

 

“วันชาติ” และ “วันพ่อแห่งชาติ”
พิธีตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

วันนี้(5 ธันวาคม 2561) เวลา 06.30 น. นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลฯ ร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2561 โดยมีนายอำเภอนาเยียเป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธีในครั้งนี้ และในเวลา 08.00 น. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 

 

 

 

โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561 ณ เทศบาลตำบลนาเยีย/เทศบาลตำบลหล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์, องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยีย ได้จัดโครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การดำเนินงานร้านค้าศูนย์บาทประชารัฐ ณ เทศบาลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และศึกษาดูงานการจัดการขยะอินทรีย์ที่ใช้ในการเกษตรและการดำเนินงานด้านการปลูกป่าเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ อบต.เก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในชุมชน บทบาทหน้าที่ อถล.และแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบเชิงรุกในชุมชน 

 

วันที่ 22 พ.ย.61 เทศบาลตำบลนาเยีย จัดงานประเพณีลอยกระทง ณ ลำโดมใหญ่บริเวณท่าแข่งเรือยาวเทศบาลตำบลนาเยีย โดยมีการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมจากนักเรียนในพื้นที่และการแสดงฟ้อนรำจาก รร.ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย กิจกรรมลอยกระทง รำวงย้อนยุค เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม อันดีงาม และขออมาพระแม่คงคา

 

ขอเชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ลำโดมใหญ่บริเวณท่าแข่งเรือเทศบาลตำบลนาเยีย ภายในงานมีกิจกรรม
-พิธีกล่าวคำขอขมาแม่น้ำและลอยกระทงร่วมกัน
-การประกวดกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ
-การประกวดนางนพมาศจากคุ้มหมู่บ้านและหน่วยงานต่างๆ
-การแสดงศิลปวัฒนธรรมของเด็กนักเรียนในท้องถิ่น
-กิจกรรมรำวงย้อนยุค สนับสนุนโดย พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล และ พ.ต.อ.ธงชัย เนตรสขาวัฒน์ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนาเยีย และกิจกรรมอื่นๆมากมาย

รางวัลพิเศษ!!! สำหรับผู้ร่วมงานที่แต่งกายผ้าไทยสวยงามจำนวน 4 รางวัลๆละ 500 บาท ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมประกวดแต่งกายได้ที่จุดลงทะเบียนก่อนเข้างาน

เงินรางวัลการประกวดกระทง : 
อันดับ 1 จำนวน 4,000 บาท
อันดับ 2 จำนวน 3,500 บาท
อันดับ 3 จำนวน 3,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 2,000 บาท

เงินรางวัลการประกวดนางนพมาศ :
อันดับ 1 จำนวน 4,500 บาท
อันดับ 2 จำนวน 4,000 บาท
อันดับ 3 จำนวน 3,500 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 2,000 บาท

เริ่มลงทะเบียนเข้างานได้ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ณ จุดลงทะเบียน ลำโดมใหญ่บริเวณท่าแข่งเรือเทศบาลตำบลนาเยีย
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัครและการประกวดกระทงได้ที่ ห้องกองการศึกษา ทต.นาเยีย โทร 083-796-9455 (คุณบดินทร์)

 

รายละเอียดการรับสมัครและหลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศและการประกวดกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ประจำปี 2561 (ตามเอกสารแนบ)

 

 

    นายสมชัย  วิสาพรหม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาเยีย เป็นประธานในพิธีประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ของเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาเยีย มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ