Hot News :

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลนาเยีย จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง นายอำเภอนาเยีย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชนชาวนาเยีย ณ ท่าแข่งเรือยาวเทศบาลตำบลนาเยีย มีการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย โรงเรียนในเขตเทศบาล กลุ่มเยาวชนในหมู่บ้าน โรงเรียนผู้สูงอายุ การแสดงดนตรีโปงลาง การประกวดนางนพมาศ กระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติและลอยกระทงร่วมกัน ผลการประกวดนางนพมาศและกระทง งานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปี 2562 นางนพมาศ ชนะเลิศ น.ส.วลัยพร นามวี (รร.นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก) รองชนะเลิศ อันดับ 1 น.ส.จันทร์ทรา ศรีโคตร (รร.วัดนาเยียวิทยา) รองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.สุนิษา บรรเทิง (รร.ชุมชนบ้านนาเยีย ขวัญใจประชาชน น.ส.สุภาพร พิมมะศรี (หมู่ที่ 2) รางวัลชมเชย -น.ส.สุภาพร พิมมะศรี (หมู่ที่ 2) -น.ส.หนูคาญ มาลาสิทธิ์ (หมู่ที่ 4) -น.ส.จุฑาทิพย์ ส่งเสริม (หมู่ที่ 1) -น.ส.นาลอน ถนอมทรัพย์ (รร.ผู้สูงอายุ ทต.นาเยีย)นางดวงตา ขันทอง (ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ทต.นาเยีย) กระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา รองชนะเลิศ อันดับ 1 หมู่ที่ 2 รองชนะเลิศ อันดับ 2 หมู่ที่ 4 รางวัลชมเชย -โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย -โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก -หมู่ที่ 1 -โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.นาเยีย -ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ทต.นาเยีย สถานศึกษาร่วมการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวที -ศพด.ทต.นาเยีย : สาละวันรำวง -รร.ชุมชนบ้านนาเยีย : มายากล -รร.นาเยียศึกษาฯ : แญงสาวฝั่งโดม -รร.วัดนาเยียวิทยา : ขับเสภาลอยกระทง -รร.ผู้สูงอายุ : ฟ้อนเพลง ใจช้ำที่คำชะโนด -หมู่ที่ 1 : เด็กและเยาวชน หมู่ที่ 1 โปงลาง : คณะนักเรียน รร. หนองบัวฮีวิทยา ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลและกองการศึกษา ทต.นาเยีย
View the embedded image gallery online at:
https://nayia.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleriac92bdd1969

  เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 อย่าพลาดชมการแข่งเรือยาวอำเภอนาเยีย ณ ท่าแข่งเรือเทศบาลตำบลนาเยีย พบกับนักพากย์สุดมันส์ ฝีพายสุดเก่งของแต่ละชุมชน หมู่บ้าน และกองเชียร์สุดแซ่บ แล้วมาม่วนซื่นนำกันนะคะพี่น้อง

รับสมัครแข่งเรือยาว วันที่ 1-11 ตุลาคม 2562 ห้องกองการศึกษา สนง.เทศบาลตำบลนาเยีย จับสลากแข่งขันวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล รับสูจิบัตร 18 ตุลาคม 2562

 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลนาเยีย อบรมให้ความรู้กับประชาชน หมู่ที่ 8 เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ ศาลาประชาคม ม.8

-เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทและอำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย โดยเฉพาะผู้มีหน้าที่เสียภาษี

-เพิ่มความรู้ความความเข้าใจในระเบียบ หลักเกณฑ์ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติ ให้กับผู้ชำระภาษี

-แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

  วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00 น. คณะครู นักเรียน โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมเดินขบวนวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียน(เยาวชน) ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยเดินผ่านบ้านเรือนประชาชน เส้นทางหลักของหมู่บ้าน (ถนนเพชรพัฒนา)

ภาพกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2562 

วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมประกวดขบวนฟ้อนรำสวยงามและบั้งไฟเอ้งาม

วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมจุดบั้งไฟขึ้นสูง เพื่อบวงสรวงเทพยดาให้ฝนตกตามฤดูกาล

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 - 18.00 น. คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดฯ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนัก หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ พนักงานเทศบาลและประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 วันที่ 13 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ วังปลาพญายาง หมู่ที่ 2 กิจกรรมก่อเจดีย์ทรายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ พิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลและสรงน้ำพระ พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูผู้สูงอายุและรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ มีการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ รำวงย้อนยุค 

 

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. ข้าราชการ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักเทศบาลตำบลนาเยียและเทศบาลตำบลนาจาน กำนัน ผญบ แพทย์ฯผู้ช่วย สารวัตรกำนัน อสม. พี่น้องชาวนาเยีย ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ออกไปลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ โดยเริ่มเดินจากหน้าที่ว่าอำเภอนาเยีย ผ่านจุดสี่แยกไฟแดง ถึงหน้า ธ.ก.ส.นาเยีย เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงและเข้าใจ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของประชาชนไทยที่ต้องออกใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

 

 
เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ