Hot News :
วันพุธ, 06 มีนาคม 2562 14:28

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาเยีย สังกัดกองช่าง

ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลนาเยีย

ด้วยเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร(คัดเลือก) บุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ระยะเวาลาจ้างไม่เกิน 1 ปี

ตำแหน่ง คนงาน  สังกะด กองช่าง  คุณสมบัติตามที่ได้ประกาศตามเอกสารแนบท้าย 

เปิดรับสมัคร วันที่ 14 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2562  ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. 

ผู้สนใจสามารถมาสมัครได้ที่ห้องสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 045306112

Poll

ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ต่อผลงาน และมาตรฐานการให้บริการ ของเทศบาลตำบลนาเยีย ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ