Hot News :
วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2562 11:51

ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบวันหมดอายุบัตรประจำตัวผู้พิการ

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีบัตรผู้พิการ ขอให้ผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ตรวจสอบวันหมดอายุบัตรประจำตัวคนพิการของตนเอง หากหมดอายุให้รีบดำเนินการยื่นคำขอทำบัตรใหม่ที่ พมจ.อุบลราชธานี(ศาลากลาง) เอกสารยื่นขอทำบัตรใหม่(กรณีบัตรหมดอายุ) 1.รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป 2.บัตรพิการเดิมที่หมดอายุ 3.สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 แผ่น กรณีทำบัตรมาใหม่แล้ว ให้นำมายื่นที่ สนง.เทศบาลตำบลนาเยีย เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ์ภายในเดือนตุลาคมของทุกปีต่อไป

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ