Hot News :
วันอังคาร, 19 พฤษภาคม 2563 17:02

ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อชำระภาษีป้าย(ครั้งที่ 2)

ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อชำระภาษีป้าย(ครั้งที่ 2)

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ