Hot News :
วันอังคาร, 16 มิถุนายน 2563 15:30

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

คณะผู้บริหารมีการกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการดำเนิการหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และอื่นๆ

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ