วันพุธ, 21 เมษายน 2564 15:25

การประชุมเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาเจริญ หมู่ 8 ร่วมวางแผน ดำเนินการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงาน

การประชุมเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาเจริญ หมู่ 8 เพื่อร่วมวางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำในชุมชน

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

เกร็ดกฎหมาย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ