วันศุกร์, 16 กรกฎาคม 2564 13:16

ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง แจ้งปิดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย(ต่อ)

ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง แจ้งปิดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย เพื่อเป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จึงขยายเวลาให้บังคับใช้มาตรการป้องกันโรคเทศบาลตำบลนาเยีย จึงขอปิดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย ในระหว่างวันที่ 19 - 30 กรกฎาคม 2564 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

เกร็ดกฎหมาย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ