Hot News :
วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561 15:56

ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ ปีงบประมาณ 2561

      ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีงบประมาณ 2561 

Poll

ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ต่อผลงาน และมาตรฐานการให้บริการ ของเทศบาลตำบลนาเยีย ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ