Hot News :
วันจันทร์, 03 ธันวาคม 2561 13:46

ประชาสัมพันธ์หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำหนังสือที่ระลึกวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความรัก ความสามัคคี จำหน่ายในราคาเล่มละ 15 บาท โดยสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดเอกสารแนบ


Poll

ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ต่อผลงาน และมาตรฐานการให้บริการ ของเทศบาลตำบลนาเยีย ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ