วันพฤหัสบดี, 27 มิถุนายน 2562 10:17

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้อง รวดเร็ว และผิดพลาดน้อยลง ทาให้เกิดประสิทธิภาพในบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ