Hot News :
วันพุธ, 11 กันยายน 2562 10:43

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการวัสดุตามโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนาเยีย จำนวน 3 รายการ(สำนักปลัด)

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการวัสดุตามโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนาเยีย จำนวน 3 รายการ(สำนักปลัด) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ