วันจันทร์, 30 กันยายน 2562 13:25

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์ รหัสครุภัณฑ์ 068-58-0002

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์ รหัสครุภัณฑ์ 068-58-0002 จำนวน 4 รายการ วงเงินจัดสรร 2,140 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ