Hot News :
วันพุธ, 09 ตุลาคม 2562 15:25

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ