Hot News :
วันพุธ, 30 ตุลาคม 2562 11:10

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการจ้างเหมาเช่าพื้นที่ตั้งหอสูงสำหรับผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลนาเยีย หมู่ที่ 3 (กองช่าง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการจ้างเหมาเช่าพื้นที่ตั้งหอสูงสำหรับผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลนาเยีย หมู่ที่ 3 (กองช่าง)

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ