Hot News :
วันอังคาร, 26 พฤศจิกายน 2562 13:52

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ยี่ห้อวีโก้ หมายเลขทะเบียน กจ3133 อุบลราชธานี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ยี่ห้อวีโก้ หมายเลขทะเบียน กจ3133 อุบลราชธานี รหัสครุภัณฑ์ 001-49-0002 จำนวน 4 รายการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 2,020 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ