Hot News :
วันอังคาร, 26 พฤศจิกายน 2562 13:58

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานสำนักงาน โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานสำนักงาน โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ(ถ่านขนาด 2AA) วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 3,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ